You are browsing the archive for Pertti Pellonpoika.

Configuration Manager (SCCM) Current Branch Version 1511 1602 1606 jne.

16.5.2016 in Päätelaitteet, SCCM, System Center, Windows 10 by Pertti Pellonpoika

System Center Configuration Manager 2012 R2:n korvaava uusi tuote on System Center Configuration Manager Current Branch version 1511, jota kutsutaan epävirallisesti myös System Center 2016 Configuration Manageriksi. Erityistä uudessa Current Branch -versiossa on, että sen on tarkoitus olla ”viimeinen” Configuration Manager, joka toisaalta päivittyy jatkuvasti kuten Windows 10 – onneksi kuitenkin hallitusti. SCCM Version1602 Read the rest of this entry →

Poweria VMware ylläpitoon – PowerCli

8.5.2013 in Infra, VMware by Pertti Pellonpoika

VMware-ympäristön ylläpidon automatisointiin on lukuisia vaihtoehtoja kuten vCenter Orchestrator, vSphere Cli (vCli) ja Vsphere Managerment Assistant (VMA). Kuitenkin PowerShell on vaihtoehto, jolla saadaan parhaat ohjelmointimahdollisuudet ja ennen kaikkea PowerShell on ainoa tuettu vaihtoehto mm. ESXi CD:n räätälöinnin (ImageBuilder) ja AutoDeploy-käynnistysympäristön määrittelyyn. Tarvetta on siis paitsi eräajoihin, useamman objektin muokkaamiseen ja myös sellaisten asioiden tekoon, jotka eivät muutoin onnistuisi.

PowerCli hankkiminen

Ensimmäinen vaihe on VMware PowerShell laajennuksen saaminen. Se ei tule VMware vCenterin tai ESXi:n mukana, mutta on rekisteröinnin jälkeen maksutta ladattavissa VMwarelta http://www.vmware.com/go/powercli. Se ei siis vaadi mitään lisenssien hankintaa ja sen voi asentaa vapaasti. Merkittävänä lisänä uusimmassa Release 2:ssa tuki ns. hajautettujen virtuaalikytkinten hallintaan sekä vCloud hallintaan. Lisäksi vasta Release 2 tukee PowerShell 3.0:aa.

PowerCli lataus

PowerCli asennus

Seuraava vaihe on em. laajennuksen asennus. Tässä vaiheessa tulee päättää, millä koneella PowerShell komentoja voi antaa. Se voi olla mikä tahansa kone, jolta on yhteys vCenteriin ja ESX:iin. Windows-kone, jolla vCenter Server toimii, on mahdollinen, mutta itse suosin sitä hallintapalvelinta tai työasemaa, jossa suoritetaan myös vSphere Client -ohjelmaa.

VMware vSphere PowerCLI komentojen suoritukseen riittää PowerShell 2.0, mutta PowerShell 3.0:n uudistukset eivät muutoin tietysti ole pahitteeksi. Käyttöjärjestelmänä Windows:it XP:stä ja Server 2003:sta lähtien. Huom. kuitenkin että edes uusimmalla 5.1 Rel2:ssa Windows 8 ja Server 2012 eivät ole tuettuja suoritusympäristöjä. Taustalla lienee se että Rel 2 on helmikuulta ja vCenter Serverin alustatuki Server 2012:lle tuli vasta nyt huhtikuussa 5.1 Update 1:n myötä.

Itse asennus tai edellisen päivitys menee next-> next-> next

PowerCLI asennus

Käytettävä versio

Asennuksen jälkeen käytettävissä on 32-bit ja 64-bit versiot (edellyttäen tietysti että asennuskohde oli 64-bit). Virtuaalikoneen customization räätälöintiä hyödyntävät tai käsittelevät komennot toimivat ainoastaan 32-bit versiossa. Ao. rajoituksen huomioiden suosin 64-bit versiota.

PowerCLI32bitPowerCLI64bit

Suoritusoikeudet

Käynnistettäessä saattaa tulla ilmoitus, ettei PowerCLI-laajennus lataudu. Kyse on yleenä PowerShell-laajennusten suoritusoikeudesta. Käynnistä silloin uudelleen korotetuilla oikeuksilla (UAC) ja anna komento:

>set-executionpolicy remotesigned

ja käynnistä uudelleen.

Yhteys vCenter Server -palveluun

Kun VMware vSphere ympäristön on vCenter Server:in hallinnassa, tulee myös PowerCLI komennoilla operoida vCenter Server:in kautta. Kytkeydy siis ensin vCenter Server:iin komennolla Connect-VIServer. Yhteys tapahtuu SSL-salattuna ja jollei vCenter Server:in varmenne ole luotettujen listalla saat siitä luonnollisesti varoituksen.

Apuva!

Käytettävissä olevista PowerCLI-komennoista saat kätevästi listauksen komennolla Get-VICommand. Windows Help -referenssin saat myös auki vaikka komennolla Get-PowerCLIHelp

PowerCli Reference

Mutta varsinainen Online tai Offline dokumentaatio löytyy osoitteesta http://www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/

PowerCli Documentation

Mahdolliset ongelmat

PowerShell-ympäristössä on mahdollista, että eri moduleissa on samannimisiä komentoja. Näin on erityisesti Microsoft Hyper-V -modulissa ja VMware PowerCli -modulissa. Esim. Get-VM ei listaa virtuaalikoneita VMwaresta, koska se yrittää listata niitä Hyper-V:stä. Listaa silloin modulit Get-module komennolla ja poista esim. Hyper-V moduli komennolla Remove-Module HyperV

May the Power be with your VMware t. Peltsi

Päätelaitehallinnan tulevaisuutta

30.4.2012 in Infra, Metro Style App, System Center, Windows 8 by Pertti Pellonpoika

Trendinä ja tulevaisuutena yhdessä pilvipalveluiden kanssa on yhä enemmän omien laitteiden tuominen eli BYOD (Bring Your Own Device) ja kuluttajistuminen (consumerization). Microsoft Management Summit 2012 tapahtumassa samasta aiheesta käytettiin käsitettä whatever – wherever – whenever, joka kuvaa sitä että yrityksen käyttäjät haluaisivat käyttää mitä tahansa eli kaikkia yrityksen tietojärjestelmiä milloin tahansa ja missä/mistä tahansa.

Jos sovellukset halutaan keskitetysti tarjota käyttäjälle ja vielä hallita niin tämä on suuri haaste nykyisille hallintatuotteille. Yrityssovellusten hallintaa tulisi siis tuoda esim. Android, iOS ja Windows Phone ympäristöihin ja jatkossa Windows 8:n Metro puolelle.

Nykyisellä Microsoft System Center tuotteillahan tuoreisiin mobiili -käyttöjärjestelmiin, kuten Android, iOS ja Windows Phone, on tarjolla vain ns. kevyt hallinta. Se mahdollistaa Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) käyttäen mm. inventoinnin, tietoturva-asetusten hallinnan sekä laitteen tyhjennyksen, mutta ei mitään sovellushallintaa. Metro sovelluksiin ei myöskään vielä ole mitään suoraa hallintaa System Centerissä ja muutoinkin käskytetyt Metro sovellusasennukset onnistuvat vain rajoitetusti DISM.EXE /Online /Add-ProvisionedAppxPackage /PackagePath… -komennolla tai PowerShell Add-AppxProvisionedPackage -Online –FolderPath … -komennolla. (Kun GP asetus Allow all trusted applications to install -on asetettu (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps = 1.)

Microsoft Management Summit 2012 -tapahtumassa Las Vegasissa saatiin kuitenkin esimakua tulevasta. Tapahtumassa julkistettiin Intune 3 esiversio sekä väläyteltiin Configuration Manager (SCCM) 2010 tulevien päivitysten (SP1?) myötä tulevia mahdollisuuksia.

Windows 8:n Metro puolella idea on että sovellusten asennus tapahtuu käyttäjän toimesta. Käyttöliittymään voidaan kuitenkin tuoda ns. yritys itsepalvelu portaali -osuus.

Ao. yrityskohtaisessa osuudessa saadaan siistimmin tarjolle yrityssovellukset.

IT Center -osuudessa mm. yrityksen IT- ilmoitukset ja mahdollisuus luoda Helpdesk pyyntö.

My Devices -osuuden kautta puolestaan on mahdollista tarkastella omia laitteita ja tehdä mm. kadonneen puhelimen tyhjennys itsepalveluna.

SCCM 2012 SP1 tekniikkaa Metro sovellusten osalta.

SCCM:ään tulee tarjolle nykyisten Deployment vaihtoehtojen rinnalle Metro -vaihtoehto.

SCCM 2012 SP1:n uusi deployment tyyppi Metro

SCCM 2012 SP1:n Metro deployment -tyypin lähteenä Windows Store (jossa yritys-sovellus voi olla ns. piilotettuna).

Metro deployment -tyypin lähteenä paikallinen jakelupiste.

Kuitenkin ainoa asennustapa on vapaaehtoinen eli tarjolla oleva. Pakotettua asennusta ei ole mahdollista tehdä.

Intune 3:n mobiililaitehallintaa

Intune 3:ssa uutta tulee olemaan mahdollisuus myös Android ja Apple iOS hallintaan. Tämä perustuu AD integraation samoin kuin Office365:ssa sekä Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) integrointiin kuten SCCM:ssäkin. Toisin kuin SCCM:n kanssa, jossa SCCM keskustelee suoraan Exchangeen, vaatii Intune integraatio Exchange connectoria, joka lähettää datat Intune -pilvipalveluun. Intune 3 myös tarjoaa vastaavan yritys portaali näkymän kuin em. SCCM:n Merto -näkymä.

Tutustumaan

ConfigMgr 2012 SP1:n ao. ominaisuuksista ei ole vielä julkisia tietoja (saati julkista Betaa), mutta Intune 3:sta löytyy. Whats New in Intune April 2012 Pre-Release -dokumentti on ladattavissa sekä Windows Intune April 2012 Pre-Release Getting Started Guide. Rajoitetun ajan myös itse Beta (http://prerelease.windowsintune.com tai https://account.manage-beta.microsoft.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=1A981431-C1CF-1C28-4936-3F8229EC1411&ali=1 )

Aiheesta lisää

Managing ”BYO” PCs in the enterprise (including WOA)