You are browsing the archive for VMware.

Poweria VMware ylläpitoon – PowerCli

8.5.2013 in Infra, VMware by Pertti Pellonpoika

VMware-ympäristön ylläpidon automatisointiin on lukuisia vaihtoehtoja kuten vCenter Orchestrator, vSphere Cli (vCli) ja Vsphere Managerment Assistant (VMA). Kuitenkin PowerShell on vaihtoehto, jolla saadaan parhaat ohjelmointimahdollisuudet ja ennen kaikkea PowerShell on ainoa tuettu vaihtoehto mm. ESXi CD:n räätälöinnin (ImageBuilder) ja AutoDeploy-käynnistysympäristön määrittelyyn. Tarvetta on siis paitsi eräajoihin, useamman objektin muokkaamiseen ja myös sellaisten asioiden tekoon, jotka eivät muutoin onnistuisi.

PowerCli hankkiminen

Ensimmäinen vaihe on VMware PowerShell laajennuksen saaminen. Se ei tule VMware vCenterin tai ESXi:n mukana, mutta on rekisteröinnin jälkeen maksutta ladattavissa VMwarelta http://www.vmware.com/go/powercli. Se ei siis vaadi mitään lisenssien hankintaa ja sen voi asentaa vapaasti. Merkittävänä lisänä uusimmassa Release 2:ssa tuki ns. hajautettujen virtuaalikytkinten hallintaan sekä vCloud hallintaan. Lisäksi vasta Release 2 tukee PowerShell 3.0:aa.

PowerCli lataus

PowerCli asennus

Seuraava vaihe on em. laajennuksen asennus. Tässä vaiheessa tulee päättää, millä koneella PowerShell komentoja voi antaa. Se voi olla mikä tahansa kone, jolta on yhteys vCenteriin ja ESX:iin. Windows-kone, jolla vCenter Server toimii, on mahdollinen, mutta itse suosin sitä hallintapalvelinta tai työasemaa, jossa suoritetaan myös vSphere Client -ohjelmaa.

VMware vSphere PowerCLI komentojen suoritukseen riittää PowerShell 2.0, mutta PowerShell 3.0:n uudistukset eivät muutoin tietysti ole pahitteeksi. Käyttöjärjestelmänä Windows:it XP:stä ja Server 2003:sta lähtien. Huom. kuitenkin että edes uusimmalla 5.1 Rel2:ssa Windows 8 ja Server 2012 eivät ole tuettuja suoritusympäristöjä. Taustalla lienee se että Rel 2 on helmikuulta ja vCenter Serverin alustatuki Server 2012:lle tuli vasta nyt huhtikuussa 5.1 Update 1:n myötä.

Itse asennus tai edellisen päivitys menee next-> next-> next

PowerCLI asennus

Käytettävä versio

Asennuksen jälkeen käytettävissä on 32-bit ja 64-bit versiot (edellyttäen tietysti että asennuskohde oli 64-bit). Virtuaalikoneen customization räätälöintiä hyödyntävät tai käsittelevät komennot toimivat ainoastaan 32-bit versiossa. Ao. rajoituksen huomioiden suosin 64-bit versiota.

PowerCLI32bitPowerCLI64bit

Suoritusoikeudet

Käynnistettäessä saattaa tulla ilmoitus, ettei PowerCLI-laajennus lataudu. Kyse on yleenä PowerShell-laajennusten suoritusoikeudesta. Käynnistä silloin uudelleen korotetuilla oikeuksilla (UAC) ja anna komento:

>set-executionpolicy remotesigned

ja käynnistä uudelleen.

Yhteys vCenter Server -palveluun

Kun VMware vSphere ympäristön on vCenter Server:in hallinnassa, tulee myös PowerCLI komennoilla operoida vCenter Server:in kautta. Kytkeydy siis ensin vCenter Server:iin komennolla Connect-VIServer. Yhteys tapahtuu SSL-salattuna ja jollei vCenter Server:in varmenne ole luotettujen listalla saat siitä luonnollisesti varoituksen.

Apuva!

Käytettävissä olevista PowerCLI-komennoista saat kätevästi listauksen komennolla Get-VICommand. Windows Help -referenssin saat myös auki vaikka komennolla Get-PowerCLIHelp

PowerCli Reference

Mutta varsinainen Online tai Offline dokumentaatio löytyy osoitteesta http://www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/

PowerCli Documentation

Mahdolliset ongelmat

PowerShell-ympäristössä on mahdollista, että eri moduleissa on samannimisiä komentoja. Näin on erityisesti Microsoft Hyper-V -modulissa ja VMware PowerCli -modulissa. Esim. Get-VM ei listaa virtuaalikoneita VMwaresta, koska se yrittää listata niitä Hyper-V:stä. Listaa silloin modulit Get-module komennolla ja poista esim. Hyper-V moduli komennolla Remove-Module HyperV

May the Power be with your VMware t. Peltsi