You are browsing the archive for Azure.

Mistä tietoa Azuren uusista ja tulevista ominaisuuksista

18.4.2017 in Azure, Pilvipalvelut, Yleinen by Heikki Bergius

Cloud Platform RoadmapMicrosoftin Azure-pilvipalvelualusta kehittyy jatkuvasti. Uusia ja parannettuja ominaisuuksia tulee jatkuvalla syötöllä viikoittain.
Azure-asiantuntijoille on ollut työlästä pysyä kehityksen mukana ja seurata mitä kaikkea mielenkiintoista Azureen on viime aikoina rakennettu. Tämä on monesti haitannut myös Azureen tehtäviä käytännön toteutuksia kun välttämättä ei ole ollut tiedossa kaikki uusia tai lähiaikoina tulevia ominaisuuksia.
Jokin aika sitten Microsoft julkisti netissä toimivan Cloud Platform Roadmap -sovelluksen, joka tuo helpotusta tähän tuskaan.
Kyseisellä sovelluksella on helppo tarkastella niin Azureen jo tulleita uusia asioita ja ominaisuuksia kuin myös ominaisuuksia jotka ovat vielä Preview-vaiheessa tai kehityksen alla.
Kyseinen Cloud Platform Roadmap -sovellus löytyy täältä.

Azure Data Analyst -akatemia

5.4.2017 in Azure, Yleinen by Sakari Kouti

Taustaa

Alkuvuodesta 2017 me Soveltossa aloimme miettiä uudentyyppisiä pitkäkestoisia Azure-valmennuksia. Azure on kuitenkin niin laaja kokonaisuus, joka muuttuu jatkuvasti, että perinteisellä lyhyellä luokkakurssilla sitä on hankala kattaa kuin pieneltä osin.

Päätimme tehdä valmennukset kaikille Azuren parissa työskenteleville toimenkuville, eli arkkitehti, infra-ammattilainen, sovelluskehittäjä ja Data Analyst. Viimeksi mainituille työstimme Azure Data Analyst -akatemian.

Lähtökohtamme Akatemian suunnittelussa oli, että Big Data on nykypäivän kuumimpia trendejä ja monet organisaatiot jo hyödyntävät sitä, tai miettivät, miten voisivat hyödyntää. Niinpä tämän alueen osaajille on kova kysyntä. Toisaalta taas Azure-pilviteknologia tarjoaa uusia työkaluja toteuttaa näitä hankkeita.

Sisältö

Jaoimme Akatemian neljään osa-alueeseen, jotka samalla kuvastavat tietojen analysointimenetelmiä ja visualisointitapoja Microsoftin tekniikoilla, ja lisäksi alussa käydään läpi Big Data Big Picture. Osa-alueet ovat:

 • Big Datan käsittely Azure HDInsightilla. HDInsight on Hadoop Azuressa, eli monipuolinen datan käsittely- ja analysointiklusteri, joka sisältää implementaatiot useista eri klusterityypeistä (mm. Hadoop, Storm, Spark, R Server, jne.) ja tekniikoista (Map-Reduce, Hive, Pig, Sqoop, Mahout, jne.)
 • Big Datan analysointi R-kielellä. R-kieli on johtava tilastomatemaattinen ohjelmointikieli datan käsittelyyn. Microsoftin R Serveristä löytyy yli 8000 valmista Open Source R-pakettia suoraan hyödynnettäväksi omissa analysoinneissa.
 • Azure Machine Learning on tietojen analysointia pilvessä, jossa toteutetaan ennustemalleja. ML perustuu ennustavaan analytiikkaan algoritmien avulla (petosten havainnointi, ostoskorianalyysi, myynnin ennustaminen, jne.). Analyysiratkaisut toteutetaan ML-studiolla hyödyntäen valmiita moduuleita tai itse tehtyjä (esim. R-kielisiä) algoritmeja.
 • Datan analysointi ja visualisointi Power BI:llä. Power BI on puolestaan helppokäyttöinen tietojen analysointi- ja erityisesti visualisointialusta, jolla voidaan luoda näyttäviä koontinäyttöjä esim. Azure-palveluiden tuottamasta datasta.

Azure Data Analyst -rakenne

Puitteet

Päätimme rytmittää Akatemian niin, että kukin neljästä osa-alueesta vastaa yhtä etäjaksoa, jonka kesto on muutaman viikon. Näiden väleihin olemme sijoittaneet lähipäivät. Kussakin sellaisessa käydään läpi menneen jakson harjoitustyö sekä esitellään seuraavan jakson tekniikat ja uusi harjoitustyö.

Näin Akatemian yhteiskestoksi tulee muutama kuukausi ja arvioimme, että kunkin etäjakson aikana osallistujan täytyisi käyttää omaa tai työnantajansa aikaa 15-20 tuntia. Kun neljän etäjakson ympärillä on lähipäivät, ja alussa kaksipäiväinen aloitus, niin lähipäiviä kertyy yhteensä kuusi. Lähipäiviin annamme mahdollisuuden osallistua myös online-muodossa, samaan tapaan kuin Sovelton tavallisillekin kursseille.

Kurssimateriaali on monimuotoista, eli osa on luento- ja osa itseopiskelumateriaalia, osa luettavaa ja osa videomuodossa. Kieleltään ne ovat osin suomeksi, osin englanniksi.

Osallistujan sopiva tausta on mielestämme BI Developer, sovelluskehittäjä, tietokanta-asiantuntija, Report Developer tai infra-asiantuntija. Pakollisia esitietoja emme vaadi, mutta jos ennestään osaat vähän SQL-kieltä ja muuta ohjelmointia, esim. C# tai PowerShell, niin siitä on luultavasti apua.

Alla vielä asia pähkinänkuoressa.

Pekka Korhonen ja Sakari Kouti
Sovelto

Akatemian rakenne

 • Akatemia koostuu neljästä aihepiiristä, joista kuhunkin on noin 3 – 4 vk etäjakso:
  • Big Datan käsittely Azure HDInsightilla
  • Big Datan analysointi R-kielellä
  • Azure Machine Learning
  • Datan analysointi ja visualisointi Power BI:llä
 • Kunkin etäjakson aikana on itseopiskelua ja harjoitustyö, ja päätteeksi lähipäivä, jossa on harjoitustyön purku ja seuraavan jakson alustus. Jaksot päättäviin neljään lähipäivään suositellaan osallistumaan Helsingissä paikan päällä, mutta myös online-osallistuminen on mahdollista.
 • Akatemia alkaa 2 pv kickoffilla, jossa käydään Big Data Big Picture sekä alustetaan ensimmäinen etäjakso. Kickoffiin osallistutaan paikan päällä.
 • Lähipäiviä on yhteensä 2 + 4 = 6, ja akatemian rakenne on
 • 2 pv, etäjakso, 1 pv, etäjakso, 1 pv, etäjakso, 1 pv, etäjakso, 1 pv

Azure Cool Blob Storage

10.5.2016 in Azure, Infra, Pilvipalvelut, Yleinen by Heikki Bergius

Pilvessä tallennettuna olevan datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Merkittävä osa pilveen tallennetusta, niin kuin muustakin, datasta on kuitenkin sellaista, että sitä käytetään hyvin harvoin, jos ikinä. Read the rest of this entry →

IoT – ideasta tuotteeksi

3.5.2016 in Azure, IoT, Pilvipalvelut, Yleinen by Jukka Vuola

IoT-weight watching from cloudMaailma ja tarpeemme muuttuvat uuden teknologian myötä
Edullinen tekniikka ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat uusien palvelujen tuottamisen ja luovat uusia tarpeita. Itse en enää ostaisi sykemittaria, jossa ei ole myös GPS:ää ja joka ei osaisi näyttää reittiä, kulunutta aikaa, nopeutta ja sykkeen kehitystä pilvipalvelun kartalla. Vielä 10 vuotta sitten olin täysin tyytyväinen pelkkään reaaliaikaiseen sykkeen mittaukseen. Henkilövaakani ei vielä kommunikoi pilvipalveluun – se on selvä puute.

Idea uudesta palvelusta
Uusia palveluja ja tuotteita kehitettäessä on aina mietittävä myös uuden idean kannattavuutta ja markkinointia. Hyvän tuote- ja liikeidean pitäisi tuottaa asiakkaille ja käyttäjille jotain sellaista uutta ja hyödyllistä, mitä jo olemassa olevat tuotteet eivät pysty tuottamaan. Lisäksi olisi suotavaa, että käyttäjäjoukko olisi suuri, yksittäisen tuotteen hinta voisi olla edullinen mutta suuri käyttäjämäärä tekisi ideasta kannattavan.

Read the rest of this entry →

Amazon Web Services -koulutukset Sovelton tarjontaan

24.3.2015 in Azure, Infra, Oppiminen, Pilvipalvelut by Roope Seppälä

Monelle tietotekniikan ammattilaiselle AWS on huomattavasti tuntemattomampi kuin vaikkapa Microsoftin Azure, vaikka teknisesti Azure onkin samankaltaisessa asemassa kuin VMWaren virtualisointialustan kanssa – takamatkalla.

Palveluidensa osalta pilvipalvelut ovat poikkeavia teknologioissa ja varsinkin terminologiassa – myös yhteneväisyyksiä löytyy paljon. Lähes kaikki pilvialustat tukevat virtuaalikoneita, jotka pystyvät käyttämään useita eri käyttöjärjestelmiä. Read the rest of this entry →