Microsoft uusii sertifiointiohjelmansa

11.4.2012, 20:01 in Yleinen by Mika Seitsonen

Microsoft julkisti 11.4.2012 uudistavansa sertifiointiohjelmansa lähivuosien aikana. Tästä muutoksesta on voinut Microsoft Learning:in web-sivuilta saada esimakua Private Cloud sekä SQL Server 2012 -tutkintojen osalta jo aiemmin. Yhtenä motivaattorina muutokselle on pilvipalveluiden yleistyminen ja sitä kautta syntymä osaamisvaje: jopa 14 miljoonaa näiden palveluiden toteuttajaa ja osaajaa vuoteen 2014 mennessä. Kuluneen parinkymmenen vuoden aikana n. seitsemän miljoonaa henkilöä on sertfioinut itsensä Microsoft-teknologioihin.

Mikä muuttuu?

Lähes kaikki. Eri tuotteiden ominaisuuksiin keskittyvien sertifiointitutkintojen lukumäärää vähennetään radikaalisti ja samalla niiden vaatimukset kasvavat. Alemman tason tutkintojen lukumäärän vähentyessä alalle tulevien henkilöiden on helpompi valita, mistä sertifiointinsa aloittaa. Testeissä ei enää testata yksittäisiä ominaisuuksia vaan tuotteiden syvällisempää tuntemusta. Näitä syväosaamista vaativia testejä käytetään sertifiointiohjelman alemmilla portailla. Ylemmälle portaalle pyrkivien pitää toisaalta osata sekä työtehtävissään että myös sertifiointitesteissä useampia teknologioita ratkaisuja toteuttaessaan. Tästä hyvänä esimerkkinä käy Business Intelligence -ratkaisun toteuttaja ja/tai ylläpitäjä, jonka pitää todennäköisesti osata teknologioista esimerkiksi SQL Server:in lisäksi Sharepoint, Azure ja Excel.

Ylemmän ratkaisutason tutkintoihin tulee uutena niiden uusimisvaatimus. Tutkinto pitää uusia kolmen vuoden välein. Tätä Microsoft perustelee sillä, että teknologiatkin uusiutuvat samaisella aikavälillä. Lisäksi ylemmän tason tutkintojen nimistä jätetään pois tuotteiden versionumerot ja osin tuotenimetkin.

Vanhat akronyymit uusiokäyttöön

Microsoft on muuttanut sertifiointiohjelmaanssa radikaalimmin tasan yhden kerran. Tämä tapahtui 2000-luvun puolessavälissä. Tuolloin lanseerattiin MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist, MCITP – Microsoft Certified IT Professional sekä MCPD – Microsoft Certified Professional Developer -tutkinnot. Katsoin juuri omasta sertifiointitodistuksestani, että ensimmäisen TS-tutkinnon sain vuoden 2006 lokakuussa tuotteesta Office Live Communications Server 2005. Ensimmäisen MCITP:n puolestaan sain WIndows Server 2008:sta. Nämä MCTS- ja MCITP-tutkinnot eivät kuitenkaan ole saavuttaneet samanlaista suosiota eivätkä ennen kaikkea tunnettuutta kuin mitä jo 90-luvun alussa lanseerattu MCSE – Microsoft Certified System Engineer.

Monelle jo 90-luvulta tutut Microsoft-sertifiointitutkintojen akronyymit, MCSA, MCSE ja MCSD, otetaan uudelleen käyttöön. Näistä kahdella ensimmäisellä on kuitenkin uudet merkitykset:

  • MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate
  • MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert
  • MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

Näiden yläpuolelle tulee vielä yksi taso: MCSM – Microsoft Certified Solutions Master, joka on joitakin vuosia ollut tunnettu nimellä MCM – Microsoft Certified Master. Alla olevassa kaaviossa on tiivistetysti esitettynä nämä tutkinnot.

Ylemmän tason tutkinnon saavuttaakseen henkilön pitää suorittaa ensin alemman tason tutkinto. Useimmille asiantuntijoille Expert-taso riittää, mutta kuten tähänkin asti, on osaamista mahdollista edelleen syventää ja saavuttaa siitä osoituksena Master-taso. Siihen on tähän asti vaadittu useamman viikon lähiopiskelu ja vaativat näyttökokeet.

SQL Server -tutkinnot

SQL Server -pohjaisiin tutkintoihin vaadittavat testit käyvät ilmi alla olevasta kaaviosta:

Private Cloud -tutkinnot

System Center 2012 -pohjaiset Private Cloud-tutkinnot ja niihin vaadittavat testit käyvät ilmi alla olevasta kaaviosta:

Kuten kaaviosta voit havaita, on MCSA:Windows Server 2008 -tutkinnon vaatimuksina samat testit kuin MCITP: System Administrator -testiin. Näin useat sertifioinnin hankkineet henkilöt saavat ensimmäisen Associate-tason tutkinnon ilman yhdenkään testin suorittamista!

Aikataulu ja testeihin valmentavat kurssit

Muutos alkaa SQL Server 2012 ja ns. Private Cloud -järjestelmiä Windows Server 2008 R2 ja System Center 2012 -tuotteilla rakentavien osalta nyt tai aivan lähitulevaisuudessa. SQL Server 2012 -testit ovat olleet muutaman viikon suoritettavissa beta-versiossaan. System Center 2012 -testit tulevat beta-versioissaan suoritettaviksi ensi viikon Microsoft Management Summit (MMS) 2012 -konferenssissa. Muiden tuotteiden osalta uuteen sertifiointimalliin siirrytään uusien versioiden myötä eli siirtymäajasta tullee ainakin muutaman vuoden pituinen.

Soveltossa testeihin valmistavia kursseja on tarjolla alkusyksystä alkaen, mutta esimakua niiden sisällöstä löytyy jo nyt Microsoftin websivuilta:

SQL Server 2012

Private Cloud & System Center 2012

Tammikuun 31. päivään 2013 saakka MCSE:Private Cloud -sertifioinnin toisena testinä voit käyttää Windows Server 2008 R2 Hyper-V -pohjaista testiä 70-659, johon Soveltossa valmentavat kurssit:

  • Hyper-V:n ja -klusterin käyttöönotto ja hallinta
  • System Center 2012 Virtual Machine Manager (SCVMM)

Kysymyksiä ja vastauksia

K: Kannattaako nyt aloittaa MCTS- tai MCITP-tutkinnon suorittaminen?
V: Kannattaa, koska uuden mallin mukaisia tutkintoja voi joutua odottamaan vuosia. Lisäksi esimerkiksi aiempien SQL Server 2008 -tutkintojen suorittajille on jo tiedossa päivitystestejä. Näistä löydät lisäinformaatiota sivulta http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-sql-server.aspx ja edelleen haluamasi tutkinnon omalta sivulta. MCITP: System Administrator on MCSA: Private Cloud -tutkintoa vastaava.

K: Miksi vanhan mallin mukainen sertifiointitestejä kannattaa suorittaa ennen kesäkuun 2012 loppua?
V: Saat voucher-koodin, jolla saat seuraavan version testin alennettuun hintaan. Lue lisää https://www.bsf01.com/creatives/prometric/Microsoft_TwoForOne/TwoForOne_Home.aspx.

K: Koska uusien sertifointien testit ovat suoritettavissa?
V: SQL Serverin osalta kesäkuussa 2012 ja päivitystestit elokuussa 2012.

K: Mistä löydän lisäinformaatiota?
V: Esim. http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-overview.aspx