HTML5 huomista vai jo tätä päivää?

28.9.2010, 14:16 in Web-suunnittelu ja julkaisu by Kari Selovuo

Ei vain huomista vaan jo tämän päivän tekniikkaa! HTML5 tuntuu olevan hip ja pop ja siihen viitataan yhä useammin web-kehityksestä keskusteltaessa. Spesifikaationa HTML5:llä on vielä pitkä matka kuljettavanaan mutta sitä ei kannata sivuuttaa keskeneräisenä.

Kannattaako HTML5:een tutustua jo nyt?

Ehdottomasti. Selaimet tukevat osia määrityksestä jo nyt ja selainten tuki HTML5 tekniikoille paranee koko ajan. Adobe® on lyhyessä ajassa julkaissut lisäosina tuen joillekin HTML5 ominaisuuksille mm. Dreamweaver® ja Illustrator® ohjelmissa. Apple® tukee voimakkaasti HTML5 tekniikkaa ja HTML5 on kovassa nosteessa suurten toimijoiden tulevaisuudensuunnitelmissa.

HTML5 sai alkunsa 2004 Applen, Mozillan ja Operan alkuunpanemasta WHATWG hankkeesta (Web Hypertext Application Technology Working Group).  2005 esiteltiin ensimmäinen working draft ja vuonna 2007 W3C hyväksyi WHATWG esityksen ja julkaisi uuden HTML5 Working Draftin. 2009 oli ”Last call for comments” ja hankkeen ennakoidaan saavuttavan Candidate statuksen 2012.  Hankkeen puheenjohtajana toimiva Ian Hickson (Google Inc) arvioi vuonna 2008 antamassaan haastattelussa, että HTML5 saavuttaisi lopullisen Recommendation statuksen vuonna 2022! Kommentti herätti huomiota mutta vastaavien standardointihankkeiden historian perusteella arvio voi olla hyvinkin paikkansa pitävä. Kannattaako jäädä odottamaan valmista suositusta ja vuotta 2022? Vastaus – Ei todellakaan.

Eri user agentit (tässä yhteydessä yksinkertaisemmin selaimet) kehittyvät standardista erillään ja tukevat osaa HTML5 määrityksistä jo nyt. Tarkkaa listaa tuetuista ominaisuuksista on vaikea antaa, sillä kehityksen vauhdista johtuen lista vanhentuisi hyvin pian. Netissä on useita eri saitteja, joilla listataan tuettuja ominaisuuksia ja vertaillaan selaimien toimintaa. Ne ovat ehkä ajantasaisin tietolähde aiheesta.

Mikä tai mitä HTML5 sitten on?

Lyhyesti: Standardointiin pyrkivä määrittely usealle web-sivujen ja sovellusten toteuttamisessa käytettäville tekniikoille.

Ensimmäiset HTML spesifikaatiot (HTML 2.0 vuonna 1995 ja Web Standards Project vuonna 1998) olivat enemmänkin olemassa olevan tekniikan standardointia kuin tulevan tekniikan valmistelua. HTML 4.0 vuodelta 1999 on edelleen suurelta osin voimissaan. XHTML 1.0, jonka oli tarkoitus kehittää merkkauskieltä syntaktisesti vakioidummaksi ei kuitenkaan saane jatkoa; W3C päätti vuonna 2009 olla jatkamatta XHTML 2.0 Charteria.

HTML5 pohjautuu HTML 4, XHTML 1 ja DOM Level 2 -määrityksiin ja on yhteensopiva aikaisempien tekniikoiden kanssa. Jos sivustosi tai WEB-sovelluksesi toimi HTML 4 toteutuksella, toimii se myös HTML5 aikakaudella!

Tekniikka kehittyy, ajat ja tarpeet muuttuvat. HTML5 ei ole vain yksi suuri määritys vaan joukko itsenäisiä ominaisuuksia. Eikä ole tarpeen odottaa viimeisenkin toteutuksen valmistumista ennen muiden käyttämistä.

Mitä sitten HTML5 kattaa?

Määritys kattaa mm.:

 • Virhekäsittely
 • Uudet, semanttiset elementi,t sivuston sisällön rakenteistamiseksi
 • Uusia ohjelointirajapintoja (API) web-sovellusten kehittämiseksi
 • Parempi tuki videoille ja äänelle
 • Offline Apps verkkosovellukset
 • Drag and Drop toiminnan
 • Uudet lomakekentät …
  • HTML5  – uusi Brandi?

   Nykyisin kaikkea uutta web-tekniikoissa helposti nimetään HTML5:ksi. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi Applen sinänsä erinomaisessa demosivussa http://www.apple.com/html5/ on esitetty 6 hienoa demoa siitä, mihin selaimella pystyy. Mielenkiintoista sinänsä, että noista kuudesta demosta vain kaksi kuuluu aidosti HTML5 määrittelyyn; nimittäin video ja ääni! Kaikki mikä kiiltää ei ole HTML5:ttä.

   HTML5 käsitteeseen usein liitetään virheellisesti mm. :

   • CSS3 transitiot
   • Web Sockets
   • Geolocation
   • SVG
   • CSS3 @font-face
    • Nämä ovat kuitenkin kaikki HTML5:stä erillisiä projekteja. Tärkeitä kylläkin ja varmasti osia tulevaisuuden webbisivuista.

     Tämä kirjoitus toimikoon alustuksena aiheesta. Tulen jatkossa paneutumaan blogikirjoituksissa HTML5 aiheisiin, joten mikäli aihe kiinnostaa – ”Stay tuned”.

     Kari