You are browsing the archive for Juha Sihvonen.

Asiantuntijoiden ja työn mielekkyyden johtaminen

2.3.2015 in Esimiestyö, Johtaminen, Tilannejohtaminen, Valmentava johtaminen by Juha Sihvonen

Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen mukaan miltei puolet palkansaajista työskentelee asiantuntijatehtävissä. Mitä se sitten tarkoittaa? Alan asiantuntija on henkilö, joka on jo tehnyt kaikki mahdolliset virheet, Nobel-palkittu kemisti Niels Bohr kuvasi. Asiantuntija siis osaa, koska on oppinut kokemuksistaan.

Jokainen on jonkin asian asiantuntija, mutta kukaan ei ole kaikkien asioiden asiantuntija. Siksi asiantuntija tarvitsee esimiestä, jonka kanssa hänellä on mahdollisuus pallotella asiantuntemukseensa liittyviä ajatuksia ja jolle hän voi jakaa tietoa. Sama asiantuntija tarvitsee kuitenkin täysin toisenlaista johtamista asioissa, jotka ovat hänelle outoja ja uusia. Silloin hän tarvitsee ohjeita ja kannustusta.

Esimiehen tulee antaa tavoitteita, priorisoida ja auttaa onnistumaan niissä. Esimiehen tehtävä on myös varmistaa, että kokonaisuus toimii ja resurssit on oikein jaettu. Kaikkein tärkein tehtävä on kuitenkin luoda sellainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa kaikki kokevat työnsä merkitykselliseksi. Silloin asiantuntijat saavat mahdollisuuden puhjeta kukkaan.

Jos esimies ei tiedä, mitä työntekijä häneltä tarvitsee, hän ryhtyy helposti ylijohtamaan tai alijohtamaan. Asiantuntija tietää tarpeensa parhaiten itse. Siksi paras johtamisen tulos syntyy silloin, kun hän johtaa itseään.

Samalla tavoin, jos työntekijä ei tiedä tehtäväänsä ja sen merkitystä, hänen on vaikeaa tuntea tekemisestään ylpeyttä tai pyrkiä siinä hyviin suorituksiin. Työn mielekkyyden tietoisella johtamisella päästään parempiin tuloksiin ja parempaan työhyvinvointiin. Työn ilo on tuottavaa!

Epävarmuus suomalaisessa työelämässä on viime vuosina merkittävästi kasvanut, mutta myös paljon myönteistä kehitystä on tapahtunut, Työolotutkimus toteaa. Esimiehen johtamistapaan on samaisen tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä kuitenkin alle 30 % vastanneista. Kehittymisen varaa siis on.

Työelämä muuttuu, ja vaatimukset meille esimiehenä toimiville myös. Pidetään huoli omasta osaamisestamme tässä tärkeimmässä palvelutehtävässämme.

 

Tutustu tilannejohtamiseen