You are browsing the archive for Sanna Varpukari-Anttila.

Koulutusseteli mahdollistaisi työuranaikaisen osaamisen kehittämisen kaikille

30.4.2015 in Henkilöstötyön tuottavuus, Mielekäs työ, Oppiminen, Valmentava johtaminen, Yleinen by Sanna Varpukari-Anttila

Suomalaisten organisaatioiden investoinnit henkilöstön kehittämiseen ovat romahtaneet vuoden 2008 jälkeen. Samaan aikaan vaatimukset työelämässä ovat kasvaneet ja uudistumiskyvystä on tullut tärkein kilpailuetu. Suomalaisen kilpailukyvyn elvyttäminen vaatii nopeita ja laajasti vaikuttavia toimenpiteitä työväestön osaamisen ajanmukaistamiseksi.

Organisaatioiden menestys syntyy osaamisesta. Nyt ne eivät kuitenkaan auta työntekijöitään sitä hankkimaan. Yhteiskunnan kannalta tilanne on kestämätön. Tulee löytää keinoja, joilla niin työntekijät kuin organisaatiot motivoidaan osaamisen uudistamiseen työelämän tarpeiden mukaisesti.

Read the rest of this entry →

Sinä olet osaamisen johtaja!

30.1.2015 in Esimiestyö, Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Yleinen by Sanna Varpukari-Anttila

Suomalaisten organisaatioiden investoinnit henkilöstön kehittämiseen ovat pudonneet puoleen vuodesta 2008. Joka kahdeksas työnantaja ei panosta työsuhteen aikaiseen oppimiseen lainkaan.

Samaan aikaan teknologinen kehitys muuttaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Työ ja sen tekeminen eivät koskaan enää palaa entiselleen. Käynnissä on luova tuho, jonka aikana aiempaa tuottavammat työpaikat korvaavat heikommin tuottavia. Iso osa ammattiosaamisesta vanhenee ja monet ammatit kuolevat kokonaan.
Osaamisvaatimukset kasvavat ja perinteiset oppimismahdollisuudet vähenevät dramaattisesti. Olemme syöksykiireessä. On niin kiire, ettei ehdi opiskella ja kun ei opi ei kehity. Työelämässä osaaminen happanee nopeasti. Hyväkään peruskoulutus ei riitä, vaan tarvitaan kykyä ja halua kehittää ja uudistaa osaamista jatkuvasti.

Osaamisen johtaminen ja oppiminen pitää ottaa omiin käsiin. Henkilökohtaista kilpailukykyä ei kannata jättää työnantajan tai yhteiskunnan vastuulle. Panos osaamisen kehittämiseen on myös panos omaan hyvinvointiin, kun riittämättömyyden, hallitsemattomuuden ja osaamattomuuden tunteet työssä vähenevät.
Johtaaksesi omaa osaamistasi, tarvitset ymmärrystä siitä, miten maailma ja työelämä muuttuvat. Miten esimerkiksi megatrendit, uudet teknologiat ja toimintamallit tulevat vaikuttamaan ammattiryhmäsi tai toimialasi toimintaan. Pärjääkö oma organisaatiosi muutoksessa? Minkälaisia työelämätaitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja miten saat tarvittavat tiedot ja taidot haltuusi?
Tulevaisuutta ei kannata pelätä. Se tulee kuitenkin. Ole rohkea. Ota vastuu tulevaisuudestasi ja oman osaamisen johtamisesta. Löydä omat kehityskohteesi. Näe vaivaa, se palkitsee.

Oppiminen on elinikäinen projekti – ja osaaminen tuottaa iloa!
Se on Sinussa! Potentiaali. Rohkeus. Mahdollisuudet. Tahto. Kyky. Osaaminen.

Entä jos vakiintuisit.

22.10.2014 in Yleinen by Sanna Varpukari-Anttila

Työpaikallasi työskentelee kymmenen, sata, tuhat ihmistä. Enemmänkin. Heistä esimiehiä on noin viidennes. Tätä viidennestä valmennat.

Valitset joukon johtamisvalmennuksia. Itsensäkehittämisvalmennuksen, tiiminjohtamisvalmennuksen, vuorovaikutusvalmennuksen. Tulevaisuudenjohtamisvalmennuksen, ikäjohtamisvalmennuksen, strategiavalmennuksen.

Eri valmennuksia eri vuosina eri painopisteiden mukaan.  Yksiä keskijohdolle, toisia ylimmälle johdolle ja kolmansia asiantuntijoille.

 

Entäs sitten?

Kun keskijohto osallistuu yksiin valmennuksiin, ylin johto toisiin ja asiantuntijat kolmansiin, yhden joukon sijasta syntyy kolme joukkoa. Silloin keskijohdolla on yksi käsitys siitä, mitä johtaminen meillä tarkoittaa, ylimmällä johdolla toinen ja asiantuntijoilla kolmas.

Silloin keskijohto, ylin johto ja asiantuntijat puhuvat keskenään eri kieltä. Ja kun yksi tarkoittaa johtamisella yhtä, toinen toista ja kolmas ei osaa määritellä käsitettä lainkaan, ei synny yhteistä suuntaa eikä tahtoa.

 

Entä jos

Entä jos valitsisitkin vain yhden johtamisvalmennuksen.

Sellaisen, josta löytyy sovellus itsensä, yksilöiden, tiimien ja muutoksen johtamiseen. Sellaisen, joka sopii koko henkilöstölle ylimmästä johdosta asiantuntijoihin. Joka luo yhteisen johtamisen kielen koko organisaatioon. Joka on saatavilla lähisovelluksena, virtuaalisena ja näiden yhdistelmänä.

Sellainen on Tilannejohtaminen II.

Tutkittu ja koeteltu. Yksinkertainen ja moniulotteinen. Niin kuin lähes viisikymmenvuotias malli on.

Tilannejohtaminen tuo työpaikallesi yhteisen suunnan ja tahdon. Siksi se tuo tuloksia. Nopeasti ja pitkällä aikavälillä.

Siksi Tilannejohtaminen on maailman paras johtamismalli.

 

Lue lisää tilannejohtamisen valmennuksista osoitteessa: http://sovelto.fi/tilannejohtaminen