You are browsing the archive for Digitalisaatio.

Videoiden käyttö oppimistarkoituksiin

4.11.2016 in Digitalisaatio, Oppiminen, Uudistuminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

Digitalisaatio ja digitaalisuus muuttaa maailmaa sekä omaa toimintaympäristöämme kovalla vauhdilla. Sitä ei kuitenkaan pidä käsittää vain uhkana vaikka se monta muutosta tuokin työyhteisöjen ja meidän jokaisen elämään. Digitalisaatio tarjoaa huikeat mahdollisuudet mutta vain jos osaamme niitä hyödyntää. Tähän hyödyntämiseen ja digitaitoihin liittyvään dialogiin liittyy tämäkin blogiteksti.

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat olleet osana työelämää ja osana opintoja jo ainakin 15 vuotta. Alkuun oppimateriaalit perustuivat pitkälti tekstiin, kuviin ja animaatioihin mutta nyt myös lyhyiden videoiden käyttö on yleistynyt.

Videoiden hyödyt opetus- ja viestintätarkoituksissa

Videoiden käytöllä ihmisten sivistämiseksi on monta selvää hyötyä:

 • Video on hyvin havainnollinen eli voidaan jakaa konkreettisia esimerkkejä
 • Nopea toteuttaa ja julkaista akuuttiinkin tarpeeseen
 • Tuotantovälineissä laaja skaala mahdollistaen ”tehdään itse” tai aina ammattikuvauksiin asti
 • Samanlaisena toistuva ja välittyvä viesti toistojen jälkeenkin
 • Hyvin käsikirjoitettuna videon viesti on selkeä ja ytimekäs
 • Nopea tiedon jako massoille kerralla
 • Video on persoonallisempi ja puhuttelevampi viesti kuin pelkkä kirjoitettu kurssimateriaali

Read the rest of this entry →

Muutos ei tapahdu strategiakalvoilla vaan tekemisen tasolla

17.5.2016 in Digitalisaatio, Henkilöstön johtaminen, Muutoksen johtaminen by Meiju Sundelin

Digitalisaatio muuttaa maailmaa kiihtyvällä vauhdilla – ja ravistelee tullessaan vanhoja liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. Kaksi kolmesta toimitusjohtajasta on nostanut digitalisaation strategiansa keskiöön (1) eikä varmasti löydy organisaatiota, joka ei tavalla tai toisella digitaalisaatiota pohtisi. Hyväkin strategia kaatuu kuitenkin usein siihen, että sitä ei saada konkretisoitumaan käytännön tekemisen tasolle. Hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että strategia on hepreaa myös valtaosalle yritysjohdosta ja työntekijätasolla vain 2% on sisäistänyt yrityksensä strategian. (2)

Read the rest of this entry →

Radikaali iso ”D” eli digitalisaatio

11.5.2016 in Digitalisaatio, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Uudistuminen by Anne Tarkiainen

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi tuoreimman raporttinsa Suomen sadan radikaalin innovaation edistymisestä (Tulevaisuusvaliokunnan raportti) toukokuun alussa 2016.  Potentiaaliltaan suurimmiksi etenijöiksi työryhmä määritteli seuraavat osa-alueet:
 
·       Rutiinimainen kattava DNA-luenta
·       Tauteja, fysiologisia tiloja ja organismien ominaisuuksia nopeast ja halvalla tunnistavat biosirut tai -sensorit
·       Henkilökohtainen oma kehon analysaattori
·       Vapaasti organisoituva etätyö ja netissä muodostuvat organisaatiot
·       Laajennetun todellisuden välineet
·       Ymäristön reaaliaikainen 3D-mallinnus
·       Materiaalitutkta
·       Robottiauto
·       Tavaroiden 3D-tulostus
·       Nopeasti halventuva aurinkoenergia
 
 
TUV-raporttikansikuva copyLähitulevaisuus tuo tullessaan mullistuksia monilla tutuilla ja vakiintuneilla liiketoiminta-alueilla, kuten rahoitus- ja pankkisektorilla, logistiikassa, terveyspalveluiden tarjonnassa sekä rakentamisessa.
 
Yksi Britannian vanhimmista pankeista, Royal Bank of Scotland (RBS), on suunnitellut korvaavansa satoja työntekijöitään internetissä toimivilla robottineuvojilla. Pankki haluaa ohjata tavallisia piensijoittajia keinoälyn pariin, koska henkilökohtainen sijoitusneuvonta alle 322 t. euroa sijoittaville tulee liian kalliiksi. Robottineuvojia on käytössä erityisen paljon Yhdysvalloissa ja varainhoitoyhtiö Cerulli Associaten arvion mukaan keinoäly hoitaisi vuoteen 2020 mennessä jos lähes 400 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta (lähde Guardian-lehti).
 
Älypuhelinten merkitys pankkiasioiden hoitamisessa kasvaa näin entisestään.
 
Jokapäiväisessä arjessamme jatkamme usein työmme tekemistä samalla tavalla kuin eilen. Elämme jatkuvuuden illuusiossa. Millä tavoin nämä jo hyvässä kehityksen vauhdissa olevat innovaatiot vaikuttavat sinun yrityksesi liiketoimintaan? Milloin teidän yrityksessänne on viimeksi pysähdytty ajattelemaan, mitä ”Digi” teille tarkoittaa? Voiko se mullistaa toimialallanne kaiken? Voisiko teidän organisaationne olla tämä mullistaja ja edelläkävijä?
 
Kerää ympärillesi ihmisiä, joiden hippokampukseen syntyy päivittäin uusia hermosoluja (kaikille syntyy), pysähdy, päästä irti vanhasta ja ideoi yhteisöllisesti miltä tulevaisuus teidän toimialallanne näyttää. Päivän aikana voi syntyä idea, jota kahdenkymmenen vuoden päästä kaikki pitävät itsestään selvänä arkipäivänään. Se vaatii vain, että pysähdyt, päästät irti ja pohdit!
 
p.s. Ulkopuolinen fasilitaattori tehostaa pohtimispäivää ja mahdollistaa koko ryhmän täysipainoisen osallistumisen ideointityöhön.
 
 

 

Päin Pilveä!

2.3.2016 in Asiakaskokemus, Cloud, Digitalisaatio, IoT, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Uudistuminen by Marika Kotola

Digitaalisten prosessien kehittäminen, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen keskeisyys, monikanavaisuus, asioiden/esineiden internet, ohjelmistorobotiikka, automaatio, datan ja analytiikan hyödyntäminen….” Melkoinen myllerrys meneillään. Tuskan hiki nousee otsalle kun yrittää pysyä pilvistymisen vauhdissa.

shutterstock_134638472Tänään helposti saatavilla oleva teknologia haastaa IT-toimittajan ja asiakkaan välisen dialogin ja tekemisen ihan uudelle tasolle. IT-toimittajan asiantuntija on aiemmin pärjännyt hyvin kunhan on huolehtinut siitä, että oma substanssiosaaminen on teknologiamielessä suurin piirtein ajan tasalla. Mutta eipä riitä enää. Pilvipalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen sekä uusien innovaatioiden saattaminen yhteen ei välttämättä ole enää IT-vetoista. Eri pilvipalveluiden mahdollisuuksien yhdistäminen ja siihen liittyvää asiantuntijatyötä on nykypäivänä helppo hankkia – eikä enää välttämättä siltä tutulta toimittajalta.

IT-toimittajan ansaintamallien disruptoituminen käynnistää välttämättömän muutosvyöryn josta osaavimmat ja innovatiivisimmat toimijat hyötyvät ennennäkemättömällä tavalla. Menneisyyden menestymisen varaan ei kannata enää laskea. Onnistumisen suurin este tuntuu olevan se, että parhaat resurssit ovat liian kiinni nykyisessä eikä tulevaisuuden tekemissä ja toisaalta hyvin perinteisessä johtamisessa. Nyt on aika kääriä hihat: uudistaa ja uudistua.

Mitä tämä muutos sitten tarkoittaa mm. osaamisen näkökulmasta? Tässä keskustelussa huomaan olevani yhä useammin mukana ja tässä muutamia ajatuksiani viime kuukausien keskusteluista:

 1. Konkretisoi oma strategia
  Mitä muutos tarkoittaa meillä käytännössä?
  Mitkä ovat niitä tulevaisuuden onnistumisia, joihin valmiudet luodaan nyt?
  Mitä osaamisia ja/tai osaajia me tarvitsemme?
 2. Toimi asiakkaan maailmasta käsin
  Ole valmis osallistumaan asiakkaan innovointiprosessiin ja asiakkaan muutokseen.
  Osallista asiakas palveluiden/tuotteiden yhteiskehittämiseen.
  Ansaitse asiakaan luottamus osoittamalla kyvykkyys ymmärtää tarpeita ja esittele rohkeasti (mutta hyvin perusteluin) uusia ideoita asiakkaan onnistumisen edistämiseksi.
 3. Hanki syvä asiantuntemus & leveä ymmärrys
  Teknisen ja syvän substanssiosaamisen kaveriksi tarvitaan nyt leveää ymmärrystä, että asiakkaan maailmasta käsin toimiminen on ylipäänsä mahdollista.
  Kiire, vähenevät resurssit ja ongelmatilanteiden monimutkaisuus edellyttävät uusia taitoja: tärkeimpiä osaamisia ovat vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä  yhdessä työskentelemisen taidot.
  Ole valmis uudistumaan ja oppimaan uutta – joka päivä.
 4.  Hyödynnä kollektiivinen älykkyys
  Olemme riippuvaisia toisistamme – haluamme tai emme.
  Ole rohkea ja ennakkoluuloton verkostoituja ja harrasta ajatusten, ideoiden ja osaamisen ristiinpölytystä.

Parhaita onnistumisia syntyy kun rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tehdään asioita eri tavoin kuin viime viikolla!