You are browsing the archive for IoT.

Päin Pilveä!

2.3.2016 in Asiakaskokemus, Cloud, Digitalisaatio, IoT, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Uudistuminen by Marika Kotola

Digitaalisten prosessien kehittäminen, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen keskeisyys, monikanavaisuus, asioiden/esineiden internet, ohjelmistorobotiikka, automaatio, datan ja analytiikan hyödyntäminen….” Melkoinen myllerrys meneillään. Tuskan hiki nousee otsalle kun yrittää pysyä pilvistymisen vauhdissa.

shutterstock_134638472Tänään helposti saatavilla oleva teknologia haastaa IT-toimittajan ja asiakkaan välisen dialogin ja tekemisen ihan uudelle tasolle. IT-toimittajan asiantuntija on aiemmin pärjännyt hyvin kunhan on huolehtinut siitä, että oma substanssiosaaminen on teknologiamielessä suurin piirtein ajan tasalla. Mutta eipä riitä enää. Pilvipalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen sekä uusien innovaatioiden saattaminen yhteen ei välttämättä ole enää IT-vetoista. Eri pilvipalveluiden mahdollisuuksien yhdistäminen ja siihen liittyvää asiantuntijatyötä on nykypäivänä helppo hankkia – eikä enää välttämättä siltä tutulta toimittajalta.

IT-toimittajan ansaintamallien disruptoituminen käynnistää välttämättömän muutosvyöryn josta osaavimmat ja innovatiivisimmat toimijat hyötyvät ennennäkemättömällä tavalla. Menneisyyden menestymisen varaan ei kannata enää laskea. Onnistumisen suurin este tuntuu olevan se, että parhaat resurssit ovat liian kiinni nykyisessä eikä tulevaisuuden tekemissä ja toisaalta hyvin perinteisessä johtamisessa. Nyt on aika kääriä hihat: uudistaa ja uudistua.

Mitä tämä muutos sitten tarkoittaa mm. osaamisen näkökulmasta? Tässä keskustelussa huomaan olevani yhä useammin mukana ja tässä muutamia ajatuksiani viime kuukausien keskusteluista:

 1. Konkretisoi oma strategia
  Mitä muutos tarkoittaa meillä käytännössä?
  Mitkä ovat niitä tulevaisuuden onnistumisia, joihin valmiudet luodaan nyt?
  Mitä osaamisia ja/tai osaajia me tarvitsemme?
 2. Toimi asiakkaan maailmasta käsin
  Ole valmis osallistumaan asiakkaan innovointiprosessiin ja asiakkaan muutokseen.
  Osallista asiakas palveluiden/tuotteiden yhteiskehittämiseen.
  Ansaitse asiakaan luottamus osoittamalla kyvykkyys ymmärtää tarpeita ja esittele rohkeasti (mutta hyvin perusteluin) uusia ideoita asiakkaan onnistumisen edistämiseksi.
 3. Hanki syvä asiantuntemus & leveä ymmärrys
  Teknisen ja syvän substanssiosaamisen kaveriksi tarvitaan nyt leveää ymmärrystä, että asiakkaan maailmasta käsin toimiminen on ylipäänsä mahdollista.
  Kiire, vähenevät resurssit ja ongelmatilanteiden monimutkaisuus edellyttävät uusia taitoja: tärkeimpiä osaamisia ovat vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä  yhdessä työskentelemisen taidot.
  Ole valmis uudistumaan ja oppimaan uutta – joka päivä.
 4.  Hyödynnä kollektiivinen älykkyys
  Olemme riippuvaisia toisistamme – haluamme tai emme.
  Ole rohkea ja ennakkoluuloton verkostoituja ja harrasta ajatusten, ideoiden ja osaamisen ristiinpölytystä.

Parhaita onnistumisia syntyy kun rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tehdään asioita eri tavoin kuin viime viikolla!