You are browsing the archive for Tietoarkkitehtuuri.

Tietoarkkitehti mallien kannoilla

6.9.2014 in Kokonaisarkkitehtuuri, Tietoarkkitehtuuri, Tietohallinto by Nestori Syynimaa

Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaatiot pystyvät analysoimaan ja suunnittelemaan toimintaansa. Hyvin laaditut nyky- ja tavoitetilakuvaukset auttavat tekemään parempia päätöksiä ja helpottavat johtamista. Käytetystä kokonaisarkkitehtuurikehikosta riippuen, näitä kuvauksia tehdään useasta näkökulmasta. Varsinkin suomessa on yleisesti käytössä ns. neljän tason -malli, jossa organisaatiota kuvataan (liike)toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien avulla. Johtava ajatus on, että ylempänä olevat kerrokset määrittelevät mitä alemmissa kerroksissa tulee kuvata. Esimerkiksi liiketoiminta-arkkitehtuurissa kuvatut palvelut ja prosessit määrittelevät mitä tietoa organisaatio toiminnassaan tarvitsee.

Hyvä esimerkki erinomaisesta tietoarkkitehtuurimäärityksestä löytyy korkeakoulumaailmasta, jossa määrittelytyötä on tehty jo vuosien ajan. Korkeakoulujen tietomalli (XDW-malli) löytyy osoitteesta http://tietomalli.csc.fi/ Mallia käytetään korkeakoulujen tietojärjestelmissä ja tiedonsiirroissa korkeakoulujen ja ministeriöiden välillä. Mallissa on kuvattu muun muassa Opiskelun ja opetuksen, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan, Henkilöstöhallinnon ja Taloushallinnon käyttämät tiedot UML-kielellä.

Määrämuotoinen kuvaus helpottaa keskustelua eri osapuolten, kuten liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Myös asiakkaan ja toimittajien välisessä keskustelussa määrämuotoinen kuvaustapa on tervetullut lisä. Esimerkkinä kuvauksesta nähdään alla olevassa kaaviossa Opintojakso ja siihen liittyvät tiedot. Kuten UML-kieltä osaava huomaa, on malliin on sisällytetty attribuutti-, relaatio- ja tyyppimääritykset. Se mahdollistaa koneellisen tietokantarakenteen luomisen suoraan mallista! Itse asiassa korkeakoulujen tietomallia käyttävien tietokantojen luontiin käytettävät skriptit ovat kaikkien vapaasti ladattavissa edellä mainitusta osoitteesta.

Opintojakso

Tietoarkkitehtuuria mallintamalla voidaan mahdolliset tiedon epäloogisuudet havaita ajoissa. Hyvin tehty malli toimii mainiona apuna tietokantojen suunnittelussa. Ja kuten edellä olevasta esimerkistä käy ilmi, mahdollistaa se jopa kantojen luomisen automaattisesti. Tietomallien suunnittelussa pääsee alkuun helposti esimerkiksi Microsoftin Visiolla, jota voi sellaisenaan käyttää UML-kaavioiden laadintaan.