You are browsing the archive for henkilöstön sitouttaminen.

Palautteen merkitys kehittymiselle

15.6.2016 in Esimiestyö, Henkilöstön johtaminen, Mielekäs työ, Oppiminen, Uudistuminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

Palaute ja itsearviointi kuuluvat oleellisena osana oppimiskokemukseen sillä niiden avulla tarkastellaan omaa toimintaa sekä miten hyvin on onnistuttu myös muiden mielestä.

Monimuotoisten oppimisratkaisuiden rakentaminen kannattaa toteuttaa niin sanotun 70-20-10 viitekehyksen mukaisesti jossa 20-osuus edustaa erilaisia palautteen muotoja.

Lyhyesti kuvattuna se tarkoittaa että jokaisen opintokokonaisuuden tulisi sisältää monimuotoisia elementtejä jotka palvelevat erilaisia oppijoita ja erilaisia oppimistyylejä.

70-20-10

10-osuus edustaa perinteisen formaalin ja strukturoidun oppimisen osuutta eli ennalta käsikirjoitetun ja valmentajavetoisen opiskelun osuutta. Tämä voi olla perinteistä luokassa tapahtuvaa opiskelua tai esimerkiksi verkko-oppimista valmiiksi tuotetuista materiaaleista. Joka tapauksessa opittava asia on valmiiksi mallinnettu ja oppijalle jää tehtäväksi suorittaa kokonaisuus.

20-osuus edustaa itsearvioinnin ja palautteen osuutta jossa tarkoituksena on mahdollistaa palautteen saaminen omasta toiminnasta ja
omasta osaamisesta. Tätä palautetta sitten käytetään hyödyksi todennettaessa tapahtunutta oppimista, tunnistettaessa kehittymistarpeita
sekä rakennettaessa myös uutta motivaatiopohjaa itsensä kehittämiselle.

70-osuus edustaa työssäoppimista eri muodoissaan jossa opitaan omista ja muiden kokemuksista joita työn ohessa osin huomaamattakin todetaan.
Työssä oppimisen keinoja ja lähteitä on monia mutta tässä yhteydessä puhutaan usein soveltavasta oppimisesta sekä kokemuksellisesta oppimisesta joka perustuu siis tehtyihin havaintoihin ja niiden käsittelyyn (reflektointi) yksin tai porukalla.

Read the rest of this entry →

Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

16.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

6. Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan ja on niistä viimeinen. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne on julkaistu nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Toivottavasti olet nauttinut ja hyötynyt niiden lukemisesta tai jos sarja on vielä kesken niin lue muutkin osat.

Hyvä esimerkki modernista työssäoppimisesta on Learning 2.0  ajatteluun pohjautuvat fasilitoidut  yhteisölliset verkko-oppimisyhteisöt (kuten oma Sovelto Channel palvelumme).  Oppimisyhteisöt tarjoavat mainion tasa-arvoisen tavan tukea kasvun ja kehittymisen elementtejä työyhteisöissä tavalla joka on täsmäoppimista etsivälle kiireiselle työssäoppijalle oivallinen tapa löytää ratkaisuja.

Fasilitoituja online oppimisyhteisöjä (hyödyntäen Web 2.0 ja sosiaalisen median ominaisuuksia) kuten Sovelto Channel voidaan kuvata seuraavilla konkreettisia hyötyjä osoittavilla väittämillä:

 • Työelämän tarpeista lähtevä verkossa toimiva yhteisöllinen oppimisympäristö
 • Johdettu oppimisyhteisö jossa oppimisella on selkeät tavoitteet ja tarkoitus työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemiseksi
 • Rakennettu hyödyntämään digitaalisia oppimateriaaleja (videoluentoja, haastatteluita, harjoituksia, testejä, esimerkkejä)
 • Täsmäoppimista tiiviiden sisältöjen muodossa ja modulaarisia kokonaisuuksia mahdollistaen oppimisen silloin kun se itselle sopii (24/7/365)
 •  Vertaisryhmäoppimista ja kollektiivista oppisisältöjen luomista (keskustelut, esimerkit ja vertaisryhmän kokemuksista oppiminen)
 • Hyödyllisten kokemusten ja käytännön esimerkkien jakamista työelämän toimivista ratkaisuista
 • Mitattavaa oppimista – Itsearvioinnit, osaamisen testaaminen, kyselyt, edistymisen seuranta omissa valituissa tavoitteissa
 • Pelillisyyttä, suorituksien huomioimista ja kaverin kannustamista
 • Kustannustehokasta, nopeata, sujuvaa ja matkustusta vähentävää monimuotoista oppimista omalta työpisteeltä

Read the rest of this entry →

Mitä projektiluonteisia henkilöstön ja työyhteisön kehittämistoimenpiteitä voisi aloittaa sitouttamisen tukemiseksi?

11.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Yleinen by Sami M. Leppänen

5. Mitä projektiluonteisia henkilöstön ja työyhteisön kehittämistoimenpiteitä voisi aloittaa sitouttamisen tukemiseksi? 

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne julkaistaan nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Stay tuned! Tämä on osa 5.

Millaisia kehittämishankkeita voisi toteuttaa sitoutumisen parantamiseksi?

 • Fokusoidaan johtamiskäytännöt sitoutumista tukeviksi ja edistäviksi
 • Fokusoidaan suorituksen johtamiseen, tekemisen suunnan terävöittämiseen ja onnistumisen edellytysten rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja onnistumisten huomioimiseen
 • Fokusoidaan säännölliseen ja kiinnostavaan sisäiseen viestintään
 • Fokusoidaan työntekijöille suunnatut kyselyt paremmin mittaamaan myös sitoutumiseen vaikuttavia asioita
 • Fokusoidaan arvokeskusteluun ja toimintaa ohjaaviin käytäntöihin sekä rakennetaan käyttäytymisen muutosta seuraavia ja tukevia mittareita
 • Fokusoidaan kehittämistoimet terveen ja toimivan yrityskulttuurin rakentamiseksi
 • Fokusoidaan tasa-arvoisten kaikille avoimien työuralla etenemisen ja henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksien rakentamiseen (ei vain top talenteille ja avainhenkilöille)
 • ja jotkut uskalikot voivat jopa innostua kokeilemaan yhteisöllistä mediaa toiminnan  läpinäkyvyyden ja dynaamisen dialogin avaamiseksi työyhteisön sisällä (Yammer, Socialcast jne. alustat)

Miksi esimerkiksi kaikille henkilöstöryhmille tarjolla olevien tasa-arvoisten urapolkujen miettimiseen ei ole uhrattu voimavaroja? Kehittymismahdollisuuksilla (sekä uralla eteneminen että osaamisen kehittyminen) on tutkitusti erittäin voimakas vaikutus sekä motivaatioon että sitoutumiseen!

Read the rest of this entry →

Henkilöstön sitouttamisen ROI (Return of Investment)

9.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Yleinen by Sami M. Leppänen

4. Henkilöstön sitouttamisen ROI  (Return of Investment)

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne julkaistaan nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Stay tuned! Tämä on osa 4.

Doug Conant, Campbell’s Soup:in entinen CEO totesi aiheesta osuvasti:

“To win in the marketplace you must first win in the workplace.”

Sitoutuneella henkilöstöllä on suora yhteys myös yrityksen tuloksentekokykyyn joka voidaan johtaa seuraavan päättelyn kautta…

Sitoutunut henkilöstö tuottaa

 • parempaa palvelua ja laatua sekä suurempaa tuottavuutta, joka johtaa…
 • suurempaan asiakastyytyväisyyteen, joka johtaa…
 • suurempaan myyntiin ja katteisiin, joka johtaa…
 • korkeampaan liikevaihtoon ja parempaan liiketoiminnan tulokseen, joka johtaa…
 • parempiin tuottoihin ja osinkoihin omistajille (tai parempaan osakkeen arvoon tms.)

Mitä voi siis tehdä asian hyväksi? Lue lisää

Read the rest of this entry →

Sitoutuneen työntekijän profiili – miten tunnistat?

4.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Yleinen by Sami M. Leppänen

3. Sitoutuneen työntekijän profiili – miten tunnistat?

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne julkaistaan nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Stay tuned! Tämä on osa 3.

Sitoutuneen työntekijän tunnistaa…

 • Tekee parhaansa
 • Oppii koko ajan tekemällä ja yrittämällä myös pientä riskiä sietäen (yritetään tosissaan onnistua eikä pelätä epäonnistumisia)
 • Uskalletaan tulla mukavuusalueelta ulos ja tehdään tosissaan ja ennakkoluulottomasti myös hankalia asioita
 • Tuntee ylpeyttä hyvin tehdystä työstä ja onnistumisista
 • Kokee työn välillä stressaavana mutta vastapainoksi työssä on hauskaa ja onnistumisen kokemuksia
 • Sitoutunut työntekijä rakastaa työtään!

Read the rest of this entry →