You are browsing the archive for Lean.

Onko projekteissa riittävästi Lean:a?

20.1.2014 in Projektijohtaminen by Kimmo Hautsalo

Organisaatioiden projektien tehokkuus ja tehottomuus on pitkälti monesta tekijästä kiinni. Näitä ovat esimerkiksi organisaation käyttämä johtamistapa, liiketoimintaprosessien ymmärtäminen, asiakastarpeen ymmärtäminen, strategiakytkentä, prosessit, menetelmät, työvälineet ja projektiorganisaation resurssit. Kukin projekti on erilainen ja näinollen tehottomuus ilmenee usein eri tavoin ja eri tilanteissa. Toki samankaltaisuuttakin löytyy, ja toimintojen yhdenmukaisuus pohjautuu tyypillisesti käytettäviin menetelmiin ja prosesseihin.

Omalta osaltaan projektien loppuraportit pyrkivät esiintuomaan parannuskohteita, tehottomuuden ja ongelmien syntykohtia. Jos organisaatiolla on kerran tiedossa nämä epäkohdat, niin miten on mahdollista projektien toistuvat epäonnistumiset ja viivästymiset, jotka osaltaan johtavat asiakastyytymättömyyteen. Onko kyse siis siinä, ettei virheistä opita ja omaksuta jatkuvan parantamisen periaatteita? Varmasti useat organisaatiot parantavat prosessiaan riittävän tiedon saatuaan. Tämä on usein projektitoimitusprosessin omistajan tehtäväkenttää ja vastuualuetta, mutta koskettaa laajemmin myös muidenkin prosessien omistajia. Read the rest of this entry →