You are browsing the archive for Oppiminen 2.0.

Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

16.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

6. Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan ja on niistä viimeinen. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne on julkaistu nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Toivottavasti olet nauttinut ja hyötynyt niiden lukemisesta tai jos sarja on vielä kesken niin lue muutkin osat.

Hyvä esimerkki modernista työssäoppimisesta on Learning 2.0  ajatteluun pohjautuvat fasilitoidut  yhteisölliset verkko-oppimisyhteisöt (kuten oma Sovelto Channel palvelumme).  Oppimisyhteisöt tarjoavat mainion tasa-arvoisen tavan tukea kasvun ja kehittymisen elementtejä työyhteisöissä tavalla joka on täsmäoppimista etsivälle kiireiselle työssäoppijalle oivallinen tapa löytää ratkaisuja.

Fasilitoituja online oppimisyhteisöjä (hyödyntäen Web 2.0 ja sosiaalisen median ominaisuuksia) kuten Sovelto Channel voidaan kuvata seuraavilla konkreettisia hyötyjä osoittavilla väittämillä:

  • Työelämän tarpeista lähtevä verkossa toimiva yhteisöllinen oppimisympäristö
  • Johdettu oppimisyhteisö jossa oppimisella on selkeät tavoitteet ja tarkoitus työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemiseksi
  • Rakennettu hyödyntämään digitaalisia oppimateriaaleja (videoluentoja, haastatteluita, harjoituksia, testejä, esimerkkejä)
  • Täsmäoppimista tiiviiden sisältöjen muodossa ja modulaarisia kokonaisuuksia mahdollistaen oppimisen silloin kun se itselle sopii (24/7/365)
  •  Vertaisryhmäoppimista ja kollektiivista oppisisältöjen luomista (keskustelut, esimerkit ja vertaisryhmän kokemuksista oppiminen)
  • Hyödyllisten kokemusten ja käytännön esimerkkien jakamista työelämän toimivista ratkaisuista
  • Mitattavaa oppimista – Itsearvioinnit, osaamisen testaaminen, kyselyt, edistymisen seuranta omissa valituissa tavoitteissa
  • Pelillisyyttä, suorituksien huomioimista ja kaverin kannustamista
  • Kustannustehokasta, nopeata, sujuvaa ja matkustusta vähentävää monimuotoista oppimista omalta työpisteeltä

Read the rest of this entry →

Yhteisöllinen oppiminen – mitä kaikkea voimmekaan oppia muiden kokemuksista

25.9.2013 in Yleinen by Sami M. Leppänen

Hei,

Lukiessasi tätä blogikirjoitusta täällä Sovelton Front Kiltasivustolla olet ehkä tietämättäsi mukana yhteisöllisen oppimisen ryhmässä. Yhteisöllisyyshän tarkoittaa että et ole täällä yksin vaan teitä on täällä muitakin kiinnostuneita oppimassa samasta aiheesta jolloin teitä yhdistää yhteinen tavoite oppia ja jakaa kokemuksia aiheeseen liittyen. Tällaista yhteisöä voisi kutsua myös käytäntöyhteisöksi (community of practice) koska jäseniä saattaa yhdistää myös samankaltaiset työtehtävät sekä yhteiset osaamisvaatimukset työtehtävien suorittamiseksi.  Read the rest of this entry →