You are browsing the archive for Osaaminen.

Palautteen merkitys kehittymiselle

15.6.2016 in Esimiestyö, Henkilöstön johtaminen, Mielekäs työ, Oppiminen, Uudistuminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

Palaute ja itsearviointi kuuluvat oleellisena osana oppimiskokemukseen sillä niiden avulla tarkastellaan omaa toimintaa sekä miten hyvin on onnistuttu myös muiden mielestä.

Monimuotoisten oppimisratkaisuiden rakentaminen kannattaa toteuttaa niin sanotun 70-20-10 viitekehyksen mukaisesti jossa 20-osuus edustaa erilaisia palautteen muotoja.

Lyhyesti kuvattuna se tarkoittaa että jokaisen opintokokonaisuuden tulisi sisältää monimuotoisia elementtejä jotka palvelevat erilaisia oppijoita ja erilaisia oppimistyylejä.

70-20-10

10-osuus edustaa perinteisen formaalin ja strukturoidun oppimisen osuutta eli ennalta käsikirjoitetun ja valmentajavetoisen opiskelun osuutta. Tämä voi olla perinteistä luokassa tapahtuvaa opiskelua tai esimerkiksi verkko-oppimista valmiiksi tuotetuista materiaaleista. Joka tapauksessa opittava asia on valmiiksi mallinnettu ja oppijalle jää tehtäväksi suorittaa kokonaisuus.

20-osuus edustaa itsearvioinnin ja palautteen osuutta jossa tarkoituksena on mahdollistaa palautteen saaminen omasta toiminnasta ja
omasta osaamisesta. Tätä palautetta sitten käytetään hyödyksi todennettaessa tapahtunutta oppimista, tunnistettaessa kehittymistarpeita
sekä rakennettaessa myös uutta motivaatiopohjaa itsensä kehittämiselle.

70-osuus edustaa työssäoppimista eri muodoissaan jossa opitaan omista ja muiden kokemuksista joita työn ohessa osin huomaamattakin todetaan.
Työssä oppimisen keinoja ja lähteitä on monia mutta tässä yhteydessä puhutaan usein soveltavasta oppimisesta sekä kokemuksellisesta oppimisesta joka perustuu siis tehtyihin havaintoihin ja niiden käsittelyyn (reflektointi) yksin tai porukalla.

Read the rest of this entry →

Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

16.12.2013 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

6. Yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen motivaation ja sitouttamisen keinona

Tämä blog-artikkeli kuuluu sitoutumista ja sitouttamista käsittelevien artikkelien sarjaan ja on niistä viimeinen. Artikkeleita on yhteensä kuusi ja ne on julkaistu nopeassa aikataulussa marras-joulukuun 2013 aikana täällä Front Killassa. Toivottavasti olet nauttinut ja hyötynyt niiden lukemisesta tai jos sarja on vielä kesken niin lue muutkin osat.

Hyvä esimerkki modernista työssäoppimisesta on Learning 2.0  ajatteluun pohjautuvat fasilitoidut  yhteisölliset verkko-oppimisyhteisöt (kuten oma Sovelto Channel palvelumme).  Oppimisyhteisöt tarjoavat mainion tasa-arvoisen tavan tukea kasvun ja kehittymisen elementtejä työyhteisöissä tavalla joka on täsmäoppimista etsivälle kiireiselle työssäoppijalle oivallinen tapa löytää ratkaisuja.

Fasilitoituja online oppimisyhteisöjä (hyödyntäen Web 2.0 ja sosiaalisen median ominaisuuksia) kuten Sovelto Channel voidaan kuvata seuraavilla konkreettisia hyötyjä osoittavilla väittämillä:

  • Työelämän tarpeista lähtevä verkossa toimiva yhteisöllinen oppimisympäristö
  • Johdettu oppimisyhteisö jossa oppimisella on selkeät tavoitteet ja tarkoitus työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemiseksi
  • Rakennettu hyödyntämään digitaalisia oppimateriaaleja (videoluentoja, haastatteluita, harjoituksia, testejä, esimerkkejä)
  • Täsmäoppimista tiiviiden sisältöjen muodossa ja modulaarisia kokonaisuuksia mahdollistaen oppimisen silloin kun se itselle sopii (24/7/365)
  •  Vertaisryhmäoppimista ja kollektiivista oppisisältöjen luomista (keskustelut, esimerkit ja vertaisryhmän kokemuksista oppiminen)
  • Hyödyllisten kokemusten ja käytännön esimerkkien jakamista työelämän toimivista ratkaisuista
  • Mitattavaa oppimista – Itsearvioinnit, osaamisen testaaminen, kyselyt, edistymisen seuranta omissa valituissa tavoitteissa
  • Pelillisyyttä, suorituksien huomioimista ja kaverin kannustamista
  • Kustannustehokasta, nopeata, sujuvaa ja matkustusta vähentävää monimuotoista oppimista omalta työpisteeltä

Read the rest of this entry →

Yhteisöllinen oppiminen – mitä kaikkea voimmekaan oppia muiden kokemuksista

25.9.2013 in Yleinen by Sami M. Leppänen

Hei,

Lukiessasi tätä blogikirjoitusta täällä Sovelton Front Kiltasivustolla olet ehkä tietämättäsi mukana yhteisöllisen oppimisen ryhmässä. Yhteisöllisyyshän tarkoittaa että et ole täällä yksin vaan teitä on täällä muitakin kiinnostuneita oppimassa samasta aiheesta jolloin teitä yhdistää yhteinen tavoite oppia ja jakaa kokemuksia aiheeseen liittyen. Tällaista yhteisöä voisi kutsua myös käytäntöyhteisöksi (community of practice) koska jäseniä saattaa yhdistää myös samankaltaiset työtehtävät sekä yhteiset osaamisvaatimukset työtehtävien suorittamiseksi.  Read the rest of this entry →