You are browsing the archive for strateginen kyvykkyys.

Yrityksen kyvykkyyden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen – Osa 2

10.3.2014 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Kokonaisarkkitehtuuri, Muutoksen johtaminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

Yrityksen kyvykkyyden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen – Osa 2:n pohdintaa

Kriittisiä näkökulmia huomioitavaksi kun strategisia kehittämisalueita tunnistetaan ja sopivia lähestymiskulmia haetaan:

Laajempi näkökulma ihmisten kompetenssin kehittämiseen huomioiden sen että kompetenssi koostuu myös muustakin kuin tiedosta ja taidosta. Välittömän osaamistarpeen lisäksi pitäisi pyrkiä tukemaan laajempaa ja pidempikestoisempaa henkilökohtaista kehittymistä ja uralla etenemistä jossa 360-tyyppisesti tunnistetaan ihmisen kehittymistarpeet kokonaisvaltaisesti. Tyypillisesti tätä pitäisi tehdä esimies-alaiskeskustelun osana mutta on hyvä kasvattaa organisaation osaamista ja omaa kyvykkyyttään tukea näitä prosesseja kokonaisvaltaisemmin.

Yrityksen ydinosaaminen (core competence) saattaa olla summa yksittäisten ihmisten osaamisesta mutta kyvykkyyden johtamisesta ja kehittämisestä aletaan puhua vasta kun päästään yksilötason kehittämiskeskusteluista ylöspäin yritystasolle jossa mietitään enemmän resurssoinnin ja kehittämistoimenpiteiden näkökulmista ja pririsoinnista yrityksen kehittämisresurssien (raha, aika, henkilöstö jne.) näkökulmasta.  Kompetenssit ovat tärkeä olennainen osa kyvykkyysajattelua mutta painopiste ja fokus on enemmän kriittisten kompetenssien sopivan määrän ja tarpeellisen laadun varmistamisessa yritystasolla jotta haluttuja toimia voidaan toteuttaa. Kompetenssi-assetin (~people asset) lisäksi tarvittavat muut kyvykkyyteen liittyvät asiat pitää olla oikeassa valmiustilassa ja riittävän tehokkaina operaatioiden onnistumiseksi. Read the rest of this entry →

Yrityksen kyvykkyyden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen – Osa 1

3.3.2014 in Henkilöstön johtaminen, Henkilöstötyön tuottavuus, Muutoksen johtaminen, Yleinen by Sami M. Leppänen

Yrityksen menestyminen kulminoituu kahteen pääasiaan joita on tässäkin asiassa syytä korostaa:

  • Strateginen kyvykkyys (toteutetaan oikeaa strategiaa ja luodaan kyvykkyydellä kilpailuetua itselle kilpailijoihin verrattuna ja erottaudutaan edukseen asiakkaan silmissä)
  • Operatiivinen tehokkuus  (toteutetaan tehokkaasti ja kannattavasti strategiaa luoden kilpailukykyä palvella asiakkaita parhaalla tavalla jättäen itselle pelivaraa investoida tulevaisuuden kyvykkyyteen ja laadukkaan toiminnan kehittämiseen investoinneilla)

Edellä mainittuja asioita voidaan parantaa sekä kehittämällä organisaation kyvykkyyttä toimia oikeilla alueilla tehokkaammin sekä parantamalla henkilöstön valmiuksia toimia oikein strategian toteuttamiseksi ja varmistamalla kustannustehokkaan ja ketterän toiminnan organisaatiossa. Read the rest of this entry →