You are browsing the archive for tietohallinto.

Tietohallinto elää Pilvessä (?)

30.5.2014 in Henkilöstötyön tuottavuus, Johtaminen, Tietohallinto, Yleinen by Thomas Hughes

Tietohallinto elää Pilvessä (?)

Kirjoittajana Thomas Hughes

IT-alalla on totuttu siihen, että uusia ”mullistavia” teknologioita tai Free Stock Photo of Clouds 2 in High Resolutiontoimintatapoja ilmestyy tasaiseen tahtiin kuten myös siihen, että myyntimiesten puheet ja todellisuus eivät aina ihan kohtaa. Onko Pilvi, abstraktina möykkynä vaikka sitä usein käsitelläänkin, taas yksi näistä puheista vai onko kyseessä aidosti jotain joka voi mullistaa tietohallinnon elämän?

Read the rest of this entry →

”Tiu tau tilhi, osta erppi-pilvi”

10.4.2014 in Kokonaisarkkitehtuuri, Muutoksen johtaminen, Tietohallinto by Nestori Syynimaa

Näin kuvaili Hämeen ammattikorkeakoulun tietohallintopäällikkö Ari Kuusio innokkaiden järjestelmätoimittajien liverrystä RAKETTI-hankkeen päätösseminaarissa maaliskuun lopussa. Lainaus on puheen kohdasta, jossa Ari korosti kokonaisuuden tärkeyttä toiminnan sujuvuuden näkökulmasta. Tämä onkin erinomaisen tärkeää aikana, jolloin kokonaisen tietojärjestelmän voi hankkia palveluna – jopa ilman mitään teknistä osaamista. Vaikka pilvipalvelut ovatkin helpottaneet monen tietohallintojohtajan arkea näinä kustannustehokkuutta vaativina aikoina, on se myös aiheuttanut uudenlaista huolta. Pahimmassa tapauksessa organisaatioon voi tulla käyttöön uusia tietojärjestelmiä ohi tietohallinnon, jolloin haasteeksi nousee niiden yhteentoimivuus. Tässä auttaa kokonaisarkkitehtuuri.

Edellä mainittu RAKETTI-hanke tulee sanoista RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. Se oli korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen korkeakoululaitoksen johtamisen kehittämishanke, jossa tietohallinnon osuus oli merkittävä. Allekirjoittanut on seurannut hanketta läheltä sen alkuajoista lähtien. Erityisen lähellä sydäntä on ollut korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä RAKETTI-KOKOA osahanke. Hankkeessa on esimerkiksi kehitetty korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas, Kartturi, jota käytetään muun muassa Sovelton koulutuksissa kurssikirjana.

Mielestäni RAKETTI hanke on oiva esimerkki siitä, miten julkishallinnossa on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia yhteistyön kautta. Erityisesti korkeakoulujen rahoitusmallin muutos on pakottanut tarkastelemaan toimintaa kriittisesti. Mitä on järkevää tehdä itse? Mitä yhteistyössä muiden kanssa? Mitä hankkia ulkopuolisilta toimittajilta? Hyvä esimerkki yhteistyöstä on teknologia-arkkitehtuurin yhtenäistämiseen liittyvä KATe hanke. Noin 50 000 euron panoksella saavutettiin 500 000 euron vuosittaiset hyödyt. Niin ikään hyvä esimerkki ulkopuolisilta hankitusta palvelusta on usealla korkeakoululla jo käytössä oleva Office 365. Nykyaikaiseen perustietotekniikkaan kuuluvat sähköposti, intranet ja pikaviestintäpalvelut on siis hankittu pilvipalvelusta.

Teknologista yhteistyötä tärkeämpänä esimerkkinä pidän FUAS-liittoumaa, eli Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, ja Laurea-ammattikorkeakoulun strategista liittoumaa. Liittouman korkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua liittouman muiden korkeakoulujen opetukseen. Tämän mahdollistamiseksi on toki tehty mittavaa yhteistyötä myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kanssa. Tämän puolestaan on mahdollistanut monipuolinen kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen.

Loppuun voisin johtopäätöksenä todeta, että eri tason yhteistyöllä on mahdollista saada todellista hyötyä, jonka saavuttamisessa kokonaisarkkitehtuurista on suuri apu!