Oma osaaminen – paras osaaminen

27.4.2012, 08:00 in Yleinen by Tuula Virtanen

Oman osaamisen kehittäminen on asia, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi tavallisena työpäivänä. Vaikka työ olisikin luonteeltaan sellaista, että uudet haasteet ja sitä kautta myös uudet osaamistarpeet odottavat aina nurkan takana, niin asiaa kannattaa välillä katsoa hieman kauempaa: kehitynkö varmasti juuri niissä asioissa, joilla on merkitystä työurani kannalta? Kokosimme tähän oman osaamisen kehittämisen vaiheet ja vinkit. Täydennä, jos huomaat että oma vinkkisi puuttuu listasta!

1) Tiedosta mitä tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitset

Omat huomiot

 • Jos olet huomannut, että jokin säännöllisesti toistuva asia on sinulle vaikea, kannattaa pysähtyä ja ottaa asia haltuun! Säästät merkittävästi aikaasi tulevaisuudessa vastaavissa töissä.

Organisaatiosi tavoitteet

 • Organisaation tavoitteet jäävät monesti irrallisiksi arkityöstä. Nykyään on kuitenkin entistä tärkeämpää kaikkien puhaltaa yhteen hiileen, jotta toiminta voi kasvaa ja jatkua.
 • Huomioi myös, että sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet kehittää sitä osaamista, joka tukee tavoitteita.
 • Huolehdi, että tiedät organisaatiosi tavoitteet ja sen mitä ne tarkoittavat sinun työssäsi. Keskustele tulevaisuudestasi ja sen tuomista osaamistarpeista esimiehesi kanssa säännöllisesti. Mieti asiaa ennen kehityskeskustelua ja sovi osaamisen kehittämisestä.
 • Hyvä työnantaja mahdollistaa työuran aikaisen jatkuvan kehittymisen. Kun haet työpaikkaa, kysy miten työnantaja on tämän hoitanut.

Asiakastarpeet

 • Asiakas maksaa palkkasi, joten häntä kannattaa kuunnella. Asiakkaan todellinen tarve muuttuu ajan myötä ja voi jo tällä hetkellä olla ihan muuta kuin mitä luulet.
 • Parhaiten menestyvät kilpailutilanteessa ne, jotka pystyvät olemaan tulkkina tekniikan, tuotannon ja asiakkaan tarpeen välissä ja näin tarjoamaan uudenlaisia, helposti ostettavia tuotteita ja palveluita.

Alan kehitys

 • Osallistu 1-2 kertaa vuodessa seminaareihin ja katsauksiin, joista voit saada yleiskuvan uusimmista menetelmistä, välineistä ja toimintatavoista. Anna ideoiden tuikkia ja poimi aiheet, joista olisi hyötyä omassa työssäsi ja työyhteisössäsi.
 • Voit myös seurata alan julkaisuja, verkkoyhteisöjä ja rekryilmoituksia.
 • Huomioi substanssiosaamisen lisäksi myös työtavat, esim. ketterät menetelmät.

Ajanmukainen välineosaaminen

 • Työtä ja työvälineitä ei voi erottaa. Välineosaaminen on keskeinen osa ammattitaitoa ja ajanmukainen osaaminen on arvostuksen edellytys.

Viestintä- ja yhteistyötaidot

 • Vaativissa asiantuntijatehtävissä ja tietotyössä yleensäkin on keskeistä, kuinka pystyt kuuntelemaan toisia ja kommunikoimaan oman näkökulmasi.
 • Et voi nykypäivänä enää työskennellä yksin, sinun on jaettava oma työpanoksesi muiden hyödyksi ja pystyttävä hyödyntämään muiden panosta omassa työssäsi. Huolehdi siitä, että viestintä- ja yhteistyötaitosi ovat kunnossa.

2) Ota uudet osaamisalueet haltuun

Valitse sinulle sopiva tapa oppia ja kalenteroi oppimiselle aikaa.

Ohjattu koulutus

 • Koulutukseen osallistuminen vähentää selvästi oppimisaikaa ja antaa teoriatiedon lisäksi käsityksen parhaista käytännöistä.
 • Koulutuksen jälkeen tarvitaan kuitenkin aina omaa aktiivisuutta opitun kytkemisessä työhön.
 • Valitse kurssi, jossa tehdään harjoituksia. On helppoa kuunnella opetusta, mutta vasta ensimmäisen oman kokeilun yhteydessä tapahtuu varsinainen oppiminen. Tämä tilanne on hyvä saada aikaan jo kurssilla, jossa voi kysyä.

Kirja/itseopiskeluaineisto

 • Itseopiskelu vaatii kovaa itsekuria, mutta toisaalta tärkeä työhön sovittaminen tapahtuu todennäköisemmin opiskelun kanssa samanaikaisesti, joten näin se tulee varmasti tehtyä.
 • Huomaa, että parhaiden käytäntöjen omaksuminen voi olla vaikeaa itseopiskellen.
 • Varaa myös itseopiskelulle keskeytymätöntä aikaa kalenteristasi ja pidä kaikki viestintävälineet kiinni tänä aikana. Huomioi, että itseopiskelu on oppimistavoista eniten aikaa vievää ja oppimiseen käytettävä aika korreloi oppimistulosten kanssa.

3) Syvennä asiantuntemustasi

Ota arkityössä aktiivisesti haasteita vastaan niin kehityt. Parhaita käytäntöjä ja soveltamiskykyä oppii vain tekemällä ja keräämällä uusia kokemuksia. Työ on myös mielekkäämpää, kun se on vaihtelevaa ja haasteellista. Omalla epämukavuusalueella on syytä käväistä säännöllisesti.

Luottamus omaan oppimiseen kasvaa vain koettujen oppimiskokemusten myötä. Juttele kollegojen kanssa onnistumisista ja vastoinkäymisistä.

4) Mahdollista kehittyminen hyvällä ajanhallinnalla

Kehitä oman työn johtamista ja ajanhallintaa. Tämä on aihealue, jossa pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, hyviä käytäntöjä ja menetelmiä on tarjolla.

 • Priorisoi päivän työsi.
 • Tee isoimmat ja tärkeimmät asiat ensin.
 • Tee yksi asia kerrallaan ja pyri valmiiseen.
 • Käytä viestintävälineiden ominaisuuksia niin että ne palvelevat sinua ajanhallinnassa sen sijaan että kääntyvät aikavarkaiksi.
 • Pidä organisaation tavoitteet kirkkaana mielessä myös arkityössä. Tämä mahdollistaa myös sellaisista asioista luopumisen, joilla ei ole tavoitteiden kannalta merkitystä.

5) Jatka kehittymistä

Älä pysähdy lepäämään laakereillasi. Huolehdi, että pääset säännöllisesti tilanteisiin, joissa kuulet uusia tuulia. Suunnittele ja kalenteroi oppimisesi myös jatkossa. Vain sinä itse pystyt vaikuttamaan osaamiseesi. Et voi ulkoistaa vastuuta osaamisestasi yhteiskunnalle tai työnantajallesi. Jos tietosi ja taitosi eivät riitä tarjolla oleviin töihin, olet työmarkkinoille käytännössä arvoton.